Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy i zwroty

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcie Umowy sprzedaży,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: BUDMIT 90-723 Łódź, ul. Zachodnia 107/lok.14a lub na adres mailowy: sklepmilutkowo@gmail.com.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dowolnej treści, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, adres do zwrotu zostanie przekazy po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie. Prosimy nie wysyłać produktu na adres siedziby Sklepu, ponieważ pod tym adresem jest wyłącznie biuro i przesyłka nie zostanie odebrana.

Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, nie będzie nosił śladów używania, nie będzie uszkodzony, oraz będzie posiadał dołączony dowód potwierdzający zakup Produktu w Sklepie.

Zwrotowi nie podlegają Produkty wyczerpujące znamiona zamówień specjalnych, to jest szytych na zamówienie oraz spersonalizowanych wykonywanych przez Sklep. Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego np. od momentu indywidualnego wyboru tkaniny, podania niestandardowych wymiarów.

Po otrzymaniu zwrotu , Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Towarów wraz z kosztami wysyłki) na wskazany przez Zamawiającego rachunek konta bankowego.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


Reklamacje

Wszelkie reklamacje Produktów zakupionych w Sklepie należy przesyłać pisemnie, na adres Sprzedawcy BUDMIT 90-723 Łódź, ul. Zachodnia 107/lok.14a lub na adres mailowy: sklepmilutkowo@gmail.com, wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.

Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Klienci niebędący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

Adres do zwrotu zostanie przekazy po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Produktu. Prosimy nie wysyłać produktu na adres siedziby Sklepu, ponieważ pod tym adresem jest wyłącznie biuro i przesyłka nie zostanie odebrana.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl